ETAP OSGB

Etap Osgb yenilikçi yapısı ile hızlı ve etkin çözümler sunar.
0

Firma

0

Çalışan

0

100% Memnuniyet

HİZMET ALANLARIMIZ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

İşletmelere özel hazırlanmış iş sağlığı ve güvenliği çözümleri ile güvenlik standartlarının iyileştirilmesi amaçlanır.

İŞYERİ HEKİM HİZMETİ

Hörevlendirdiğimiz her işyeri hekimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği kanun ve yönetmelikler çerçevesinde görev yapar.

SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ

ETAP OSGB bünyesinde çalışan sağlık personelleri işyeri hekimlerinin direktifleri doğrultusunda sağlık hizmeti sunmaktadır.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İşverenler, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi için Risk Değerlendirmesi yapmak durumundadır.

BLOG

isgkatip sözleşme girişi/onaylanma süreci ile yaşanan problemlerin çözümleri Yasal mevzuatımızca, Sözleşme gerektirecek......
DAHA FAZLA
Çalışma İzni Türkiye’de yabancı çalıştırmak isteyen işverenler, Çalışma Bakanlığı’ndan Çalışma izni almakla yükümlüdürler......
DAHA FAZLA
Yangın Tatbikatı Yangın tatbikatı'nın Amacı: Mevcut Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Kurum......
DAHA FAZLA